גודל אות   א   א   א     הקטן פונט     הגדל פונט

شهادة البجروت الجديده تفاصيل

תעודת הבגרות החדשה תעודת הבגרות החדשה 2

תעודת הבגרות החדשה

  חובות למידה והיבחנות לזכאות לתעודת בגרות  כללי

א.     תעודת הבגרות הבסיסית תכלול הערכות בתחומים האלה:

-    מקצועות חובה ללמידה ולהערכה באמצעות היבחנות חיצונית

-    מקצוע מורחב ברמה של 5 יח"ל – חובת למידה והיבחנות חיצונית

-    מדעים, חינוך גופני והשכלה כללית – חובות למידה נוספות שאין עליהן חובת היבחנות בבחינות חיצוניות והמוערכות בהערכה פנימית בלבד

-    תכנית להתפתחות אישית ולמעורבות 
חברתית-קהילתית – חובת עמידה במשימות המוגדרות.

ב.     בכל מקצוע שמתקיימת בו הערכה חיצונית – למעט מתמטיקה ואנגלית – יתקיים אירוע בחינה חיצוני אחד, וציון הבחינה ישוקלל עם ציון בית-ספרי שיבוסס על מגוון כלי הערכה. במתמטיקה ובאנגלית יתקיימו שני אירועי בחינה לכל רמת לימודים.

ג.      כדי שבוגר יהיה זכאי לתעודת בגרות יהיה עליו לענות על כל הדרישות המצטברות האלה:

-    לעמוד בהצלחה בתכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית בכל אחת משנות הלימוד בחטיבה העליונה

-    לעמוד בדרישות הסף בלימודי מדעים בהיקף של 3 שעות שבועיות במשך שנת לימודים אחת

-    לעמוד בדרישות הסף להשכלה כללית ולחינוך גופני

-    ללמוד את מקצועות החובה, להשתתף בתכנית הבית-ספרית במקצועות אלה ולעמוד בהצלחה בבחינות החיצוניות

-    ללמוד מקצוע מורחב בהיקף של 5 יח"ל, להשתתף בתכנית הבית-ספרית במקצוע זה ולעמוד בהצלחה בבחינה החיצונית

-    לצבור סך של 21 יחידות לימוד לפחות במקצועות החובה והבחירה המחייבים היבחנות חיצונית או אישור הציון על ידי משרד החינוך, כנהוג היום.

ד.     המקצוע המורחב המחייב לימודים ברמה של 5 יח"ל יוכל להיות אחד ממקצועות החובה (למעט אנגלית), עבודת גמר בהיקף של 5 יח"ל או מקצוע בחירה אחר בהיקף של 5 יח"ל.

תעודת הבגרות החדשה 2

  מבנה תעודת הבגרות החדשה

א.     תעודת הבגרות החדשה תכלול את הנתונים המזהים של התלמיד ואת שם בית הספר שהוא סיים.

ב.    בתעודה יופיעו רשימת המקצועות שהתלמיד נבחן בהם בבחינות ממלכתיות חיצוניות באמצעות משרד החינוך או באישורו, היקף כל בחינה ביחידות לימוד ולצדה ציון, וכן רשימת המקצועות שהתלמיד למד והוערך בהם בהערכה פנימית ולצדם הציונים שניתנו לו.

עבודת גמר שכתב התלמיד בנוסף לשני מקצועות מורחבים תירשם בתעודה בנפרד (בתנאי שהעבודה אושרה מראש על ידי הפיקוח על עבודות הגמר באגף לחינוך העל-יסודי). בתעודה ייכתב נושא העבודה, היקף הפעילות בשעות לימוד (450 שעות לימוד) והציון שהתלמיד קיבל.

ג.      בית הספר יעביר למשרד החינוך בסיום כל שנת לימודים, החל מסיום כיתה י', את הציונים השנתיים של התלמידים במקצועות שנלמדו באותה שנה. ציונים אלה יהיו חלק מהציון הסופי של המקצוע בתעודת הבגרות. חלקם ישוקללו עם הבחינות החיצוניות, וחלקם יופיעו בתעודה בפני עצמם.

3.2.4 חובת ההיבחנות החיצונית  פירוט

א.     במקצועות הבאים יתקיימו בחינות חיצוניות אחידות לכלל הנבחנים בכל המגזרים:

-    מתמטיקה: 3 יח"ל לפחות

-    אנגלית: 3 יח"ל לפחות

-    מקצוע מורחב בהיקף של 5 יח"ל (ראו פירוט בהמשך).

ב.     להלן פירוט על פי מגזרים של יחידות הלימוד המחייבות לבחינות חיצוניות במקצועות שבאשכולות החובה:

יהודי ממלכתי

יהודי ממ"ד

חרדי

דרוזי

ערבי

אשכול מורשת ותרבות:

תנ"ך 2

אשכול מורשת ותרבות:

תנ"ך 3

תושב"ע 3

אשכול מורשת ותרבות:

תנ"ך 3

יהדות  3

אשכול מורשת ותרבות :

תרבות ומורשת דרוזית 1

אשכול מורשת ותרבות:

תרבות ומורשת האסלאם /  תרבות ומורשת הנצרות 1

אשכול ידע עם, מדינה ועולם:היסטוריה 2 אזרחות 2

אשכול ידע עם, מדינה ועולם:היסטוריה 2 אזרחות 2

אשכול ידע עם, מדינה ועולם:היסטוריה 2 אזרחות 2

אשכול ידע עם, מדינה ועולם:היסטוריה 2 אזרחות 2

אשכול ידע עם, מדינה ועולם:היסטוריה 2 אזרחות 2

אשכול עברית:

ספרות 2

לשון והבעה 2

אשכול עברית:

ספרות 1

מחשבת ישראל 1

לשון והבעה 2

אשכול עברית:

ספרות 1

מחשבת ישראל 1

לשון והבעה 2

אשכול ערבית:

שפה וספרות ערבית 3

אשכול ערבית:

שפה וספרות

ערבית 3

אשכול עברית:

שפה וספרות עברית 3

אשכול עברית:

שפה וספרות

עברית 3

הערות

-    חלק מן המוסדות להשכלה גבוהה בארץ מקבלים ללימודים רק נבחנים שתעודתם כוללת אנגלית בהיקף של ‏4 יח"ל לפחות.

-    השאלון ברמת ‏5 יח"ל באנגלית אינו פוטר מחובת המקצוע המורחב, ועל התלמיד ללמוד מקצוע נוסף ברמה של 5 יח"ל.

-    השאלונים ברמה של  5 יח"ל במתמטיקה פוטרים מחובת המקצוע המורחב, בתנאי שהתלמיד יצבור 21 יח"ל של היבחנות חיצונית לפחות.

-    מי שמתעתד להיבחן ברמה של 4 או ‏5 יח"ל במתמטיקה, ונבחן בשאלון ‏הראשון ובו 3 יח"ל מתוך 4, או 3 יח"ל מתוך ‏5, יוכל, אם ירצה, להסתפק בשאלון זה ולסיים בכך את חובותיו במתמטיקה לזכאות לתעודת הבגרות.

3.2.5 רמות הלימוד     

רמות הלימוד של המקצועות המחייבים בחינה חיצונית מוגדרות בהיקפים של 5-1 יח"ל. יחידות הלימוד משמשות מדד הן של היקף החומר ושל מידת ההעמקה במקצוע והן של מספר שעות הלימוד שהוקדשו לו.

מספר שעות ההוראה של כלל החומר הנלמד ביחידת לימוד אחת מוערך בכ‏-90 שעות לימוד בכיתה (3 שעות שבועיות לשנת לימודים). מקצועות ברמה של ‏5 יח"ל נלמדים בהיקף של 450 שעות לימוד לפחות.


                                      3.2.3  חובות למידה והיבחנות לזכאות לתעודת בגרות  כללי

א.     תעודת הבגרות הבסיסית תכלול הערכות בתחומים האלה:

-    מקצועות חובה ללמידה ולהערכה באמצעות היבחנות חיצונית

-    מקצוע מורחב ברמה של 5 יח"ל – חובת למידה והיבחנות חיצונית

-    מדעים, חינוך גופני והשכלה כללית – חובות למידה נוספות שאין עליהן חובת היבחנות בבחינות חיצוניות והמוערכות בהערכה פנימית בלבד

-    תכנית להתפתחות אישית ולמעורבות 
חברתית-קהילתית – חובת עמידה במשימות המוגדרות.

ב.     בכל מקצוע שמתקיימת בו הערכה חיצונית – למעט מתמטיקה ואנגלית – יתקיים אירוע בחינה חיצוני אחד, וציון הבחינה ישוקלל עם ציון בית-ספרי שיבוסס על מגוון כלי הערכה. במתמטיקה ובאנגלית יתקיימו שני אירועי בחינה לכל רמת לימודים.

ג.      כדי שבוגר יהיה זכאי לתעודת בגרות יהיה עליו לענות על כל הדרישות המצטברות האלה:

-    לעמוד בהצלחה בתכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית בכל אחת משנות הלימוד בחטיבה העליונה

-    לעמוד בדרישות הסף בלימודי מדעים בהיקף של 3 שעות שבועיות במשך שנת לימודים אחת

-    לעמוד בדרישות הסף להשכלה כללית ולחינוך גופני

-    ללמוד את מקצועות החובה, להשתתף בתכנית הבית-ספרית במקצועות אלה ולעמוד בהצלחה בבחינות החיצוניות

-    ללמוד מקצוע מורחב בהיקף של 5 יח"ל, להשתתף בתכנית הבית-ספרית במקצוע זה ולעמוד בהצלחה בבחינה החיצונית

-    לצבור סך של 21 יחידות לימוד לפחות במקצועות החובה והבחירה המחייבים היבחנות חיצונית או אישור הציון על ידי משרד החינוך, כנהוג היום.

ד.     המקצוע המורחב המחייב לימודים ברמה של 5 יח"ל יוכל להיות אחד ממקצועות החובה (למעט אנגלית), עבודת גמר בהיקף של 5 יח"ל או מקצוע בחירה אחר בהיקף של 5 יח"ל.

شهادة البجروت الجديده تفاصيل