גודל אות   א   א   א     הקטן פונט     הגדל פונט

البرنامج الجديد ابتداء من 10.10.2011

1

             

 

 

11

 

الصف الأول (معلمة ايلين)

الحصة

الاثنين

 

 

الثلاثاء

 

الاربعاء

 

 

الخميس

 

الجمعة

 

1

8:00-8:45

رياضيات

   مسارات1+

دفتر الحساب

انجليزي

عربي

العربية لغتنا

 جزء 1+ دفتر العربي

انجليزي

عربي

العربية لغتنا

 جزء 1+ دفتر العربي

2

8:45 9:30

عربي

العربية لغتنا

 جزء 1+ دفتر العربي

عبري

בצעדים שלי

عبري

בצעדים שלי

علوم

بنظرة جديدة

رياضيات

مسارات1+

دفتر الحساب

3

9:30 -10:15

رسم/موسيقى

رياضيات

مسارات1+

دفتر الحساب

رياضيات

مسارات1+

دفتر الحساب

عربي

العربية لغتنا

 جزء 1+ دفتر العربي

عبري

בצעדים שלי

4

10:45-11:30

 

علوم

بنظرة جديدة

عربي

العربية لغتنا

 جزء 1+ دفتر العربي

الباحثون صغار / عالم الحيوان

عربي

العربية لغتنا

 جزء 1+ دفتر العربي

رياضة/ حاسوب

5

11:30-12:15

 

انجليزي

عربي

العربية لغتنا

 جزء 1+ دفتر العربي

رياضة/ حاسوب

هندسة

انجليزي

6

12:15-13:00

 

عربي

العربية لغتنا

 جزء 1+ دفتر العربي

علوم

بنظرة جديدة

عربي

العربية لغتنا

 جزء 1+ دفتر العربي

مهارات حياتية/ تربية

الحذر على الطرق

7

13:55-13:15

 

 

رياضيات

مسارات1+

دفتر الحساب

دين / أشغال

رياضيات

مسارات1+

دفتر الحساب

عبري

בצעדים שלי

عربي

العربية لغتنا

 جزء 1+ دفتر العربيالصف الأول (معلمة فيفيان)

الحصة

الاثنين

 

 

الثلاثاء

 

الاربعاء

 

 

الخميس

 

 

الجمعة

 

1

8:00-8:45

رياضيات

مسارات1+

دفتر الحساب

عربي

العربية لغتنا

 جزء 1+ دفتر العربي

رياضيات

مسارات1+

دفتر الحساب

عربي

العربية لغتنا

 جزء 1+ دفتر العربي

رياضيات

مسارات1+

دفتر الحساب

2

8:45 9:30

عبري

בצעדים שלי

عربي

العربية لغتنا

 جزء 1+ دفتر العربي

عربي

العربية لغتنا

جزء 1+ دفتر العربي

عربي

العربية لغتنا

 جزء 1+ دفتر العربي

انجليزي

3

9:30 -10:15

عربي

العربية لغتنا

 جزء 1+ دفتر العربي

انجليزي

رياضة/
حاسوب

هندسة

عربي

العربية لغتنا

 جزء 1+ دفتر العربي

4

10:45-11:30

 

عربي

العربية لغتنا

 جزء 1+ دفتر العربي

الحذر على الطرق

دين / أشغال

انجليزي

عربي

العربية لغتنا

 جزء 1+ دفتر العربي

5

11:30-12:15

 

رسم/موسيقى

رياضيات

مسارات1+

دفتر الحساب

عربي

العربية لغتنا

 جزء 1+ دفتر العربي

علوم

بنظرة جديدة

عبري

בצעדים שלי

6

12:15-13:00

 

انجليزي

رياضة/ حاسوب

عبري

בצעדים שלי

عبري

בצעדים שלי

رياضيات

مسارات1+

دفتر الحساب

7

13:15-13:55

رياضيات

مسارات1+

دفتر الحساب

علوم

بنظرة جديدة

الباحثون صغار / عالم الحيوان

مهارات حياتية/ تربية

علوم

بنظرة جديدة

22

 

الصف الثاني( معلمة سما)

الحصة

الاثنين

الثلاثاء

 

الاربعاء

 

الخميس

 

الجمعة

 

1

8:00-8:45

عبري

עברית לדרך 1

رياضيات

مسارات 5

عبري

עברית לדרך 1

عبري

עברית לדרך 1

علوم

بنظرة جديدة

2

8:45 9:30

رسم/
موسيقى

رياضيات

مسارات 5

رياضيات

مسارات 5

انجليزي

Unit5+practice page book 1

رياضيات

مسارات 5

3

9:30 -10:15

رياضة /
حاسوب

عربي

العربية لغتنا+دفتر نسخ

عربي

العربية لغتنا+دفتر نسخ

رياضيات

مسارات 5

انجليزي

Unit5+practice page book 1

4

10:45-11:30

 

رياضيات

مسارات 5

علوم

بنظرة جديدة

موطن

الحياة معا في اسرائيل

عربي

العربية لغتنا+دفتر نسخ

عبري

עברית לדרך 1

 

5

11:30-12:15

 

عربي

العربية لغتنا+دفتر نسخ

عربي

العربية لغتنا+دفتر نسخ

 

عربي

العربية لغتنا+دفتر نسخ

مهارات حياتية/تربية

دين/أشغال

6

12:15-13:00

 

عربي

العربية لغتنا+دفتر نسخ

رياضة /
حاسوب

الباحثون الصغار/عالم الحيوان

رياضيات

مسارات 5

عربي

العربية لغتنا+دفتر نسخ

7

13:10-13:55

انجليزي

Unit5+practice page book 1

انجليزي

Unit5+practice page book 1

علوم

بنظرة جديدة

عبري

עברית לדרך 1

موطن

الحياة معا في اسرائيل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الصف الثاني( معلمة أرسياك)

الحصة

الاثنين

الثلاثاء

الاربعاء

 

الخميس

 

الجمعة

 

1

8:00-8:45

انجليزي

Unit5+practice page book 1

علوم

بنظرة جديدة

عربي

العربية لغتنا+دفتر نسخ

عربي

العربية لغتنا+دفتر نسخ

عبري

עברית לדרך 1

2

8:45 9:30

عربي

العربية لغتنا+دفتر نسخ

انجليزي

Unit5+practice page book 1

رياضيات

مسارات 5

عبري

עברית לדרך 1

عربي

العربية لغتنا+دفتر نسخ

3

9:30 -10:15

رياضيات

مسارات 5

رياضيات

مسارات 5

علوم

بنظرة جديدة

رياضة

/حاسوب

عبري

עברית לדרך 1

4

10:45-11:30

 

رسم/
موسيقى

مهارات حياتية/تربية

رياضيات

مسارات 5

رياضة

/حاسوب

عربي

العربية لغتنا+دفتر نسخ

5

11:30-12:15

 

دين/ أشغال

علوم

بنظرة جديدة

الباحثون الصغار/
 
عالم الحيوان

رياضيات

مسارات 5

رياضيات

مسارات 5

6

12:15-13:00

 

عبري

עברית לדרך 1

عربي

العربية لغتنا+دفتر نسخ

موطن

الحياة معا في اسرائيل

عربي

العربية لغتنا+دفتر نسخ

انجليزي

Unit5+practice page book 1

7

13:10-13:55

عربي

العربية لغتنا+دفتر نسخ

رياضيات

مسارات 5

عبري

עברית לדרך 1

انجليزي

Unit5+practice page book 1

موطن

الحياة معا في اسرائيل

 

33

 

الصف الثالث ( معلمة ميرا)

الحصة

الاثنين

 

الثلاثاء

 

الاربعاء

 

الخميس

 

الجمعة

 

1

8:00-8:45

عبري

איזה כיף

عربي

العربية لغتنا+دفتر قواعد

علوم

بنظرة جديدة

انجليزي

pals

عبري

איזה כיף

2

8:45 9:30

رياضيات

9

رسم/موسيقى

موطن

رياضيات

9

رياضيات

9

3

9:30 -10:15

عربي

العربية لغتنا+دفتر النسخ والمعاني

رسم/موسيقى

عبري

איזה כיף

عربي

العربية لغتنا+دفتر النسخ والمعاني

عربي

العربيةلغتنا+دفترالنسخوالمعاني

4

10:45-11:30

 

رياضيات

9

عربي

العربية لغتنا+دفتر قواعد

عبري

איזה כיף

رياضيات

9

مهارات حياتية

/تربية

5

11:30-12:15

 

انجليزي

pals

دين/أشغال

هندسة

12

عربي

العربية لغتنا+دفتر قواعد

انجليزي

pals

6

12:15-13:00

 

رياضة /
حاسوب

انجليزي

pals

عربي

العربيةلغتنا+دفترالنسخوالمعاني

موطن

الحياة معا في اسرائيل

عبري

איזה כיף

7

13:10-13:55

علوم

بنظرة جديدة

علوم

بنظرة جديدة

عربي

العربية لغتنا+ دوسية الكتابة الابداعية

رياضة /
حاسوب

انجليزي

pals

 

 

 

 

 

  

 

الصف الثالث ( معلمة مونيكا )

الحصة

الاثنين

 

الثلاثاء

 

الاربعاء

 

الخميس

 

الجمعة

 

1

8:00-8:45

عربي

العربيةلغتنا+دفترالنسخوالمعاني

انجليزي

pals

دين/أشغال

رياضيات

9

عربي

العربية لغتنا+ دوسية الكتابة الابداعية

2

8:45 9:30

عبري

איזה כיף

عربي

العربية لغتنا+دفتر قواعد

عربي

العربيةلغتنا+دفترالنسخوالمعاني

عربي

العربية لغتنا+دفتر قواعد

علوم

بنظرة جديدة

3

9:30 -10:15

موطن

الحياة معا في اسرائيل

انجليزي

pals

عبري

איזה כיף

انجليزي

pals

انجليزي

pals

4

10:45-11:30

 

عربي

العربيةلغتنا+دفترالنسخوالمعاني

رسم/
 
موسيقى

عربي

العربيةلغتنا+دفترالنسخوالمعاني

علوم

بنظرة جديدة

رياضيات

9

5

11:30-12:15

 

علوم

بنظرة جديدة

رسم/
 
موسيقى

علوم

بنظرة جديدة

رياضة /
حاسوب

موطن

الحياة معا في اسرائيل

6

12:15-13:00

 

انجليزي

pals

هندسة

12

رياضيات

9

عبري

איזה כיף

عبري

איזה כיף

7

13:10-13:55

رياضة /
حاسوب

مهارات حياتية

/تربية

رياضيات

9

عربي

العربية لغتنا+دفتر قواعد

رياضيات

9

44

 

الصف الرابع (معلمة اليانا)

الحصة
الاثنين
 
الثلاثاء
 
الأربعاء
 
الخميس
 
الجمعة
 
1
8:00-8:45
رياضة/
 
حاسوب
رياضيات
13
عبري
עברית לדרך
مهارات حياتية/تربية
انجليزي
grammar
2
8:45 9:30
هندسة
رياضة/
حاسوب
عربي
الجديد في
 القراءة والفهم
موطن
عربي
انشاء/اثراء – قطعة خارجية
3
9:30 -10:15
عربي
الجديد في
 القراءة والفهم
عبري
עברית לדרך
علوم
بنظرة جديدة
عربي
الجديد في
 القراءة والفهم
علوم
بنظرة جديدة
4
10:45-11:30
 
عربي
الجديد في
 القراءة والفهم
دين/ مكتبة
رياضيات
13
رياضيات
13
موطن
5
11:30-12:15
 
عبري
עברית לדרך
انجليزي
 
عربي
الجديد في
 القراءة والفهم
عربي
أنا أقرأ
رياضيات
13
6
12:15-13:00
 
رياضيات
13
رسم/موسيقى/الرملة مدينتي
عبري
עברית לדרך
انجليزي
Fun landpark
 
رياضيات
13
7
13:10-13:55
انجليزي
Fun landpark
رسم/موسيقى /الرملة مدينتي
علوم
بنظرة جديدة
انجليزي
Fun landpark
 
علوم
بنظرة جديدة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الصف الرابع (معلمة فاطمة)

الحصة

الاثنين

 

الثلاثاء

 

الاربعاء

 

الخميس

 

الجمعة

 

1

8:00-8:45

عربي

قواعد

عبري

עברית לדרך

رياضيات

9

علوم

بنظرة جديدة

رياضيات

9

2

8:45 9:30

رياضة/
 
حاسوب
عربي

اثراء

مهارات حياتية /
 
تربية

دين/مكتبة

انجليزي

grammar

3

9:30 -10:15

انجليزي

Fun landpark

 

رياضة/
 
حاسوب

عربي

الجديد في

القراءة

علوم

بنظرة جديدة
عربي

اثراء

4

10:45-11:30

 

هندسة

رياضيات

9

علوم

بنظرة جديدة

انجليزي

علوم

بنظرة جديدة

5

11:30-12:15

 

عربي

الجديد في

 القراءة

عربي

الجديد في

القراءة

عبري

עברית לדרך

انجليزي

Fun landpark

عبري

עברית לדרך

 

6

12:15-13:00

 

رسم/موسيقى /
الرملة مدينتي

تاريخ

رياضيات

9

رياضيات

13

موطن

7

13:10-13:55

رسم/موسيقى /
الرملة مدينتي

انجليزي

Fun landpark

عربي

عبري

עברית לדרך

رياضيات

13

55

 

الصف الخامس ( معلمة فيروز)

الحصة

الاثنين

 

الثلاثاء

 

الاربعاء

 

الخميس

 

الجمعة

 

1

8:00-8:45

علوم

بنظرة جديدة

عربي

الجديد في القراءة

هندسة 20

رياضة/
 
حاسوب

رياضيات

17

2

8:45 9:30

علوم

بنظرة جديدة

علوم

بنظرة جديدة

عبري

עברית לדרך

رياضيات

17

عربي

اثراء

3

9:30 -10:15

عربي

أنا أقرأ

رياضيات

17

انجليزي

مهارات حياتية /تربية

عبري

עברית לדרך

4

10:45-11:30

 

انجليزي

highlight

رياضة/
 
حاسوب

عربي

قواعد

عربي

الجديد في القراءة

انجليزي

highlight

5

11:30-12:15

 

انجليزي

highlight

علوم

بنظرة جديدة

جغرافيا

تاريخ

بسيخومتري/
فن الدفاع عن النفس

6

12:15-13:00

 

رياضيات

17

عبري

עברית לדרך

انجليزي

highlight

عبري

עברית לדרך

علوم

بنظرة جديدة

7

13:10-13:55

رياضيات

17

عربي

الجديد في القراءة

الحذر على الطرق

دين /مكتبة

رياضيات

17

66

 

الصف السادس(معلمةهناء)

الحصة

الاثنين

 

الثلاثاء

 

الاربعاء

 

الخميس

 

الجمعة

 

1

8:00-8:45

رياضيات

رياضة

/حاسوب

انجليزي

panorama

رياضيات

عربي

اثراء

2

8:45 9:30

عربي

أنا أقرأ

تاريخ

علوم

מבט חדש

رياضة

/حاسوب

عبري

עברית לדרך

3

9:30 -10:15

رياضيات

عربي

قواعد

تاريخ

عبري

עברית לדרך

 

رياضيات

4

10:45-11:30

 

علوم

מבט חדש

عبري

עברית לדרך

انجليزي

panorama

جغرافيا
علوم

מבט חדש

5

11:30-12:15

 

رياضة
/حاسوب

رياضيات

علوم

מבט חדש

عربي

الجديد في القراءة

انجليزي

panorama

6

12:15-13:00

 

عبري

עברית לדרך

علوم

מבט חדש

عربي

الجديد في القراءة

مكتبة/دين

الدفاع عن النفس/

بسيخومتري

7

13:10-13:55

انجليزي

panorama

رياضة

/حاسوب

رياضيات

عربي

الجديد في القراءة

انجليزي

panorama

8

14:40-13:55

 

مهارات حياتية/ تربية

موسيقى

رياضيات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

الصف السادس(معلمة صديقة)

الحصة

الاثنين

 

الثلاثاء

 

الاربعاء

 

الخميس

 

الجمعة

 

1

8:00-8:45

انجليزي

panorama

جغرافيا

عربي

الجديد في القراءة

عربي

قواعد

 

انجليزي

2

8:45 9:30

تاريخ

رياضيات

رياضيات

عربي

الجديد فيالقراءة

رياضيات

3

9:30 -10:15

عبري

עברית לדרך

رياضيات

رياضيات

رياضيات

مهارات حياتية/ تربية

4

10:45-11:30

 

رياضة
/حاسوب
علوم

מבט חדש

علوم

מבט חדש

عبري

עברית לדרך

عربي

أنا أقرأ

 

5

11:30-12:15

 

علوم

מבט חדש

عبري

עברית לדרך

انجليزي

رياضيات
علوم

מבט חדש

6

12:15-13:00

 

انجليزي

عربي

الجديد في القراءة
علوم
מבט חדש
رياضة

/حاسوب

انجليزي

7

13:10-13:55

عربي

اثراء

عبري

עברית לדרך

دين/ مكتبة

تاريخ

الدفاع عن النفس/

بسيخومتري

8

14:40-13:55

رياضة
/حاسوب

 

موسيقى
رياضة
/حاسوب

77

 

برنامج الصف السابع (كريستين)

الحصة
الاثنين
 
 
الثلاثاء
 
الاربعاء
 
الخميس
 
 
الجمعة
 
1
8:00-8:45
انجليزي
دين/ مكتبة
رياضة
عربي
 
فن الدفاع عن النفس/ موسيقى
2
8:45 9:30
عربي
عربي
 
عربي
عبري
فن الدفاع عن النفس/
موسيقى
3
9:30 -10:15
علوم
עולם של חומר
جغرافيا
رياضيات فرقة1
/حاسوب
فرقة 2
تاريخ
انجليزي
4
10:45-11:30
 
عربي
رياضيات
تاريخ
رياضيات
عبري
5
11:30-12:15
 
رياضيات فرقة1
/حاسوب
فرقة 2
انجليزي
رياضيات
علوم
עולם של חומר
مهارات حياتية
6
12:15-13:00
 
علوم
עולם של חומר
رياضيات فرقة2
/حاسوب
فرقة 1
علوم
עולם של חומר
عربي
رياضة
7
13:15-13:55
عبري
علوم
עולם של חומר
عبري
رياضيات فرقة2
/حاسوب
فرقة 1
انجليزي
8
13:55-14:40
رياضيات
انجليزي
علوم
עולם של חומר
انجليزي
 

 
 


برنامج الصف السابع (سميرة)

الحصة

الاثنين

 

 

الثلاثاء

 

الأربعاء

 

الخميس

 

 

الجمعة

 

1

8:00-8:45

علوم

עולם של חומר

دين" مكتبة

عربي

عبري

عبري

2

8:45 9:30

انجليزي

عبري

 

رياضة

عربي

رياضيات

3

9:30 -10:15

رياضيات

عربي

عربي

علوم

עולם של חומר

فن الدفاع عن النفس/
موسيقى

4

10:45-11:30

 

انجليزي

انجليزي

رياضيات

رياضيات/ حاسوب

فن الدفاع عن النفس/
موسيقى

5

11:30-12:15

 

عربي

 

عربي

علوم

עולם של חומר

رياضيات/ حاسوب

رياضة

6

12:15-13:00

 

تاريخ

رياضيات

رياضيات/ حاسوب

انجليزي

انجليزي

7

13:15-13:55

علوم

עולם של חומר

عبري

تاريخ

انجليزي

مهارات حياتية/
 
تربية

8

13:55-14:40

جغرافيا

علوم

עולם של חומר

 

رياضيات/ حاسوب

علوم

עולם של חומר

88

 

برنامج الصف الثامن(جانيت)

الحصة

الاثنين

 

 

الثلاثاء

 

الاربعاء

 

الخميس

 

 

الجمعة

 

1

8:00-8:45

عربي

عربي

تاريخ

علوم

جغرافيا

2

8:45 9:30

رياضيات

دين/مكتبة

رياضيات فرقة1

/حاسوب

فرقة 2

انجليزي

 

انجليزي

3

9:30 -10:15

رياضيات فرقة1

/حاسوب

فرقة 2

انجليزي

علوم

عبري

عبري

4

10:45-11:30

 

علوم

عربي

رياضة

انجليزي

رياضة

5

11:30-12:15

 

انجليزي

 

رياضيات

عربي

عربي

عبري

6

12:15-13:00

 

رياضيات فرقة2

/حاسوب

فرقة 1

مهارات حياتية/تربية

رياضيات

رياضيات

علوم

7

13:15-13:55

تاريخ

رياضيات فرقة1

/حاسوب

فرقة 2

علوم

اتصال واعلام/ موسيقى

علوم

8

13:55-14:40

 

عبري

عربي

اتصال واعلام/ موسيقى

  

 
برنامج الصف الثامن(ميادة)

الحصة

الاثنين

 

 

الثلاثاء

 

الاربعاء

 

الخميس

 

 

الجمعة

 

1

8:00-8:45

رياضيات

عبري

رياضيات فرقة2

/حاسوب

فرقة 1

انجليزي
 
انجليزي

2

8:45 9:30

علوم

دين/ مكتبة

رياضيات

علوم

 

عبري

3

9:30 -10:15

عربي

عبري

رياضة

عربي

 

تاريخ

4

10:45-11:30

 

رياضيات فرقة2

/حاسوب

فرقة 1

علوم

علوم

عربي

رياضيات

5

11:30-12:15

 

تاريخ

جغرافيا

رياضيات

اتصال واعلام/ موسيقى

علوم

6

12:15-13:00

 

انجليزي

عربي

 

عربي

اتصال واعلام/ موسيقى

مهارات حياتية/
تربية

7

13:15-13:55

انجليزي

 

انجليزي

عربي

رياضيات

رياضة

8

13:55-14:40

علوم

 

رياضيات فرقة1

/حاسوب

فرقة 2

 

عبري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


نتمنى لجميع طلابنا الأعزاء سنة دراسية ناجحة وممتعة

البرنامج الجديد ابتداء من 10.10.2011