גודל אות   א   א   א     הקטן פונט     הגדל פונט
 

אתרים מתוקשבים

מדעים: קסם של מידע לכיתות א' ו- ב':-

http://ofek.cet.ac.il/ab/science/kesem/

 

חינוך לישוני: מפתח הקסם לכיתות א' ו- ב':-

http://ofek.cet.ac.il/AB/Lashon/kesem/

 

בחירי תמארה