גודל אות   א   א   א     הקטן פונט     הגדל פונט
 

 

 

יחידות לימוד ואתרים מתוקשבים.

 

 

מרקם חמ"ע חינוך לישוני בעברית

http://www.cet.ac.il/hama/

 

הכול חדש- עברית לתלמידים עולים-למידה תוך משחק ותרגול

http://olim.cet.ac.il/olim/index.aspx

 

מפתח הקסם –לכיתות א',ב' ו-ג'

http://ofek.cet.ac.il/ab/lashon/kesem/

 

הופ לגדול בידיים טובות

http://www.hop.co.il/

 

בחירי תמארה

שפה עברית